Biuro świadczy usługi finansowo-księgowe w pełnym zakresie dla małych i średnich podmiotów gospodarczych.

W zakres usług księgowych wchodzi:
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla ryczałtowców oraz ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • sporządzanie zeznań rocznych
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostek gospodarczych
W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi:
 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami ( zwolnienia lekarskie, zasiłki, urlopy, premie, świadczenia dodatkowe)
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło - na podstawie uzyskanych informacji
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników i zleceniobiorców ( ewidencje urlopów, zwolnień )
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z ich przekazywaniem do ZUS
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników ( PIT 11, PIT 8A, PIT 40)
Sposób prowadzenia księgowości jest dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie bieżącej rozmowy z klientem zostaje ustalona optymalna forma współpracy jak również cena świadczonych usług.

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym wynagrodzeniem, obejmującym pełen zakres usług. Jest ona ustalana w oparciu o:
- ilość dokumentów podlegających księgowaniu
- liczbę osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenia czy dzieło
- szczególne wymagania klienta w zakresie analiz i raportów
Usługi Finansowe i Księgowe                                                         ul. Płowiecka 70, 04-501 Warszawa, tel. (22) 812 66 50